از تاریخ
 تا تاریخ
 
به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و به همت حوزه هنری استان

مجموعه برنامه «نمایشنامه خوانی» در اراک برگزار شد
به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و به همت حوزه هنری استان

مجموعه برنامه «نمایشنامه خوانی» در اراک برگزار شد

نشست «نمایشنامه خوانی» با رویکرد تبیین هنر متعهد و انقلابی ، یکی از مجموعه برنامه های فرهنگی و هنری بود که از سوی حوزه هنری استان مرکزی و به دبیری خلیل الله خسروبیگی ...

در یادداشت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزی عنوان شد

هنر انقلابی متعهد به حقیقت عدالت و ارزش‌های والای انسانی است
در یادداشت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزی عنوان شد

هنر انقلابی متعهد به حقیقت عدالت و ارزش‌های والای انسانی است

سینا دلشادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی ، رویکرد هنر انقلاب را از نگاه و منش شهید آوینی بررسی نمود