از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی بر نمایش «گراز»

ماندن یا رفتن؟
نگاهی بر نمایش «گراز»

ماندن یا رفتن؟

به گزارش تئاتر مرکزی، مهدی محمدی، نمایش گراز در بستری رئالیستی نگاشته شده است. قصه نمایش در یک خیاط خانه می‌گذرد. سه دختر افغان کارگران این خیاط خانه هستند و ...

نگاهی به نمایش « شب و ریل و دل »

نگاهی به نمایش « شب و ریل و دل »

به گزارش تئاتر مرکزیی- شهرام سلطانی، نمایش  شب و ریل و دل به نویسندگی ناصرکریمی نیک و کارگردانی  مشترک صابرخلیلی ومصطفی کریمی نیک این روزها در فرهنگسرای آینه هر ...