از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام آثار پذیرفته شده در طرح سراسری اجرای آثار همزمان

«لطفا از من فیلم بگیرید»  از تفرش به مناسبت فتح خرمشهر اجرا خواهد شد
با اعلام آثار پذیرفته شده در طرح سراسری اجرای آثار همزمان

«لطفا از من فیلم بگیرید» از تفرش به مناسبت فتح خرمشهر اجرا خواهد شد

نمایش « لطفا از من فیلم بگیرید » به کارگردانی مرجان کرمی از تفرش جهت حضور در طرح سراسری اجرای آثار همزمان نمایشهای خیابانی به مناسبت آزادسازی خرمشهر پذیرفته شده و در ...