در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشت خداداد خدام دبیر سی امین جشنواره تئاتر استان مرکزی

اندک اندک جمع مستان می رسد
یادداشت خداداد خدام دبیر سی امین جشنواره تئاتر استان مرکزی

اندک اندک جمع مستان می رسد

خداداد خدام؛ دبیر سی امین جشنوار ه تئاتر استانی ، استان مرکزی هر گلی نو که درچمن آید        ما به عشقش هزار دستانیم تنگ چشمان نظر به میوه کنند      ما تماشا کنان بستانیم /  سعدی   ...


نگاهی به ارتباطات انسانی و تئاتر خشونت

پیشرفت تئاتر؛ پیتر بروک و ارتباطات انسانی
نگاهی به ارتباطات انسانی و تئاتر خشونت

پیشرفت تئاتر؛ پیتر بروک و ارتباطات انسانی

ایران تئاتر: مقاله حاضر با عنوان «پیشرفت تئاتر؛ پیتر بروک و ارتباطات انسانی» به بررسی ارتباطات انسانی در تئاتر بین تماشاگر و بازیگر و هم چنین تئاتر خشونت از دیدگاه پیتر بروک به قلم سایر تریالت می پردازد.