در حال بارگذاری ...
 •  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  نگاهی به نمایش « در »

جا مانده در فاصله‌ها ...
  نگاهی به نمایش « در »

  جا مانده در فاصله‌ها ...

  نویسنده: مهدی مشهور / کارگردان: نفیسه مهری    نمایش « در » درونمایه و اساس طرح نمایشی خود را بر مسئله مهاجرت متمرکز کرده است. مهدی مشهور به عنوان نویسنده کاراکترهایش را در برزخ بین ماندن و رفتن قرار ...