در روز اول جشنواره استانی

رونمایی از پوستر بیست ونهمین جشنواره تئاتر استان مرکزی صورت گرفت

به گزارش تئاتر استان مرکزی، در روز اول بیست و نمهین جشنواره تئاتر استانی به تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۹۶ طی مراسمی صمیمانه با حضور هنرمندان شرکت کننده در جشنواره و تنی چند از مسوولین برگزار کننده پوستر این دوره از جشنواره رونمایی شد این پوستر طراحی شده توسط هنرمند فعال هنرهای تجسمی استان مرکزی حامدکاظمی است.