با تلاش انجمن های شهرستانهای استان مشخص شد

لیست نهایی نمایشهای شرکت کننده در بازبینی جشنواره استانی بیست و نهم

رضا یونس فرد ، مسوول انجمن نمایش اراک، پس از اعلام فراخوان بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان مرکزی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۶ گروه‌های تولید کننده دست به کار شدند و بر اساس آیین نامه شرکت در جشنواره آثار خود را تا قبل از بازبینی جشنواره به اجرای عمومی رساندند در ادامه با تایید ۲۷ اثر ، به تفکیک شهرستان ، نمایشهای متقاضی مشخص شده و در روزهای چهارشنبه  ۸ تاجمعه ۱۰ شهریور آثار مورد بازبینی قرار خواهند گرفت ... اراک ۱۰ نمایش ساوه ۶ نمایش تفرش ۴ نمایش دلیجان ۳ نمایش خمین ۳ نمایش کمیجان ۱ نمایش اراک ۱۰ نمایش