در حال بارگذاری ...
با تلاش انجمن های شهرستانهای استان مشخص شد

لیست نهایی نمایشهای شرکت کننده در بازبینی جشنواره استانی بیست و نهم

رضا یونس فرد ، مسوول انجمن نمایش اراک، پس از اعلام فراخوان بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان مرکزی در تاریخ 25 اردیبهشت 96

گروه‌های تولید کننده دست به کار شدند و بر اساس آیین نامه شرکت در جشنواره آثار خود را تا قبل از بازبینی جشنواره به اجرای عمومی رساندند

در ادامه با تایید 27 اثر ، به تفکیک شهرستان ، نمایشهای متقاضی مشخص شده و در روزهای چهارشنبه  8 تاجمعه 10 شهریور آثار مورد بازبینی قرار خواهند گرفت ...

اراک 10 نمایش

ساوه 6 نمایش

تفرش 4 نمایش

دلیجان 3 نمایش

خمین 3 نمایش

کمیجان 1 نمایش

اراک 10 نمایش
نظرات کاربران